دلایل اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

تعدادی از عوامل می تواند در بروز و تداوم اضطراب اجتماعی سهیم باشند:

۱- ژنتیک: افراد دچار اضطراب اجتماعی اغلب بستگانی دارند که مضطرب یا کمرو هستند.

۲- تجارب پیشین: بسیاری از افراد دچار اضطراب اجتماعی تجاربی از احساس خجالت یا شرمندگی را در گذشته به یاد می آورند این مسأله منجر به این امر می شود که آنها بترسند که چنین تجربه ای دوباره اتفاق بیافتد. تجارب منفی با والدین، یا دیگر اعضای خانواده و یا دوستان و همسالان می تواند در بروز اضطراب اجتماعی نقش داشته باشد.

۳- تفکر منفی: افراد دچار اضطراب اجتماعی اغلب انتظار اتفاقات منفی در موقعیتهای اجتماعی را دارند. فکرهای شایع عبارتنداز: ” چیزی به ذهنم نخواهید رسید با بگم”، کارهای احمقانه انجام خواهم داد، دیگران متوجه اضطراب من خواهند شد، آنها همچنین استانداردهایی برای رفتارهایشان دارند که رسیدن به آن معمولاً خیلی سخت است همچون، من نباید مضطرب بشم، شما باید خیلی زیبا و باهوش باشید تا دیگران دوستتان داشته باشند یا همه شما را تحسین کنند. آنها معمولاً باورهای منفی درباره خودشان دارند همچون من خسته کننده ام، من عجیبم و از دیگران متفاوتم.

۴- اجتناب: افراد دچار اضطراب اجتماعی اغلب از موقعیتهایی که آنها را مضطرب می کند دوری می کنند. این دوری و اجتناب به آنها کمک می کند تا کمتر مضطرب شوند. ولی در دراز مدت، اجتناب از یادگیری اینکه که ترسهایشان اغراق شده می باشد، جلوگیری کرده و اضطراب آنها را تداوم می بخشد.

۵- رفتارهای ایمنی جویانه: گاهی وقتها افراد در موقعیتهای اجتماعی شرکت می کنند، اما کارهایی انجام می دهند تا از شرمندگی یا اضطراب اجتماعی مصون بمانند، همچون نپرسیدن سئوال یا نگهداشتن محکم و دو دست لیوان تا با دیگران مجبور نشوند دست بدهند. این رفتارهای ایمنی جویانه، همانند اجتناب از یادگیری اینکه می توانند در موقعیتهای اجتماعی باکفایت عمل کنند جلوگیری می کند.

۶- کمبود یا فقدان مهارتهای اجتماعی: برخی از افراد دچار اضطراب اجتماعی، هرگز شانس یادگیری مهارتهای اجتماعی را نداشته اند. این امر می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در موقعیتهای اجتماعی شود. افراد دیگر، مهارتهای اجتماعی خوبی دارند اما در موقعیت اجتماعی بقدری مضطرب می شوند که نمی توانند از مهارتهایشان استفاده کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *