موادی که کمبود آن ها باعث اضافه وزن شما خواهد شد

کمبود این ۳ ماده باعث اضافه وزن می شود: منیزیم، کلسیم و پتاسیم. کمبود منیزیم باعث میل به قند و شیرینی

بیش تر بخوانید