درمان خانگی جوش و جای جوش به صورت حرفه ای و تخصصی

معمولا ابتدا براي ريشه‌كن كردن جوش فعال بايد دارو مصرف كرد و بعد، از ليزر یا روشهایی چون:تراشيدن سطح پوست

بیش تر بخوانید