سنگسار شرم آور گوزن نادر ایرانی

بازدیدکنندگان باغ‌وحش کاسیت استان لرستان یک‌ گوزن زرد ایرانی از گونه‌های با ارزش و درخطر انقراض را سنگسار کردند این

بیش تر بخوانید